NOLA MOTION

Postadress: Nola Motion c/o Kjell E Mattsson, Wattmansvägen 33, 891 43 Örnsköldsvik

E-postadress:                                                                                    info@nolamotion.se

Styrelsemedlemmar 2023-2024

Kjell E Mattsson, ordf.             070 526 51 00                            kjellotta@telia.com

Tommy Dickens, sekr.              070 618 54 22                            dickensovik@gmail.com

Leif Dahlberg, kassör                076 800 06 00                            leifdah@gmail.com

Peter Johansson, vice ordf        070 304 07 64                           pj@o-vik.com

Ann-Louise Andersson              070 384 28 04                            annelouise03@yahoo.se

Gunnar Eriksson, ers.               073 023 97 73                            gunnar_eriksson_1@hotmail.com

Två vakanta styrelseplatser och en ersättare    

Stugfogde

Ann-Louise Andersson              070 384 28 04                            annelouise03@yahoo.se

Webmaster

Leif Dahlberg                              076 800 06 00                            leifdah@gmail.com

Kontaktperson

Peter Johansson                        070 304 07 64                            pj@o-vik.com

Revisorer

Åke Viström                                070 364 32 14                           

Linnea Lindblad                          0660-37 80 57

Valberedning

Nils G Sandin                               070 270 49 60                            nils.g.sandin@telia.com

Åke Söderlind                             070 672 87 23                            ake.soderlind@live.se