Möte med Nola Motions förste ordförande

Den 15 oktober 2013 åkte Kjell E Mattsson och jag upp till Byviken i Trehörningsjö för att hälsa på Nola Motions förste ordförande, Lars-Erik Hägglund, som numera bor med sin hustru Ulla mycket vackert precis på strandkanten till Lemesjön i Byviken. Under kvällen deltog också deras son Per-Erik med hustru Marianne. Per-Erik var 14 år när klubben bildades och fick vara med på ett hörn och bl a göra teckningar i klubbens alster. Tyvärr har Lars-Erik drabbats av viss demens, men med Ullas och Per-Eriks hjälp fick vi fram mycket information om Nola Motions första tid.

Det var den 15 januari 1974 som klubben hade sitt första konstituerande möte. I första protokollet kan vi läsa att vid mötet deltog Lars-Erik Hägglund, Rune Ödlund, Rolf Näslund, Birgitta Näslund, Ulla Hägglund och Gunnar Norenius. Lars-Erik valdes till ordförande, Rolf till kassör och Gunnar till sekreterare i interimsstyrelsen. Man beslutade att klubbens målsättning var att ”verka för och bevaka det allmänna fritids- och motionsintresset samt att väcka intresse för motion.” Man beslutade bilda en cykelsektion och att Riksidrottsförbundets normalstadga skulle gälla som klubbens stadga. Medlemsavgiften beslutades till 10 kr. (Enligt KPI motsvarar det ca 60 kr idag.) Man beslutade att hålla en upptaktsträff på Ängetskolan i mars och redan i mars beslutade man att upprusta gamla Hotell Rutberget med Gunnar Norenius som projektledare. Han kom att kallas stugfilosofen. 1975 övertog klubben det gamla hotellet, som kallades så sedan kojan användes för övernattning av skogsarbetare på 40- och 50-talen.

Ulla berättade att Lars-Erik och hon träffades i slutet av 50-talet i Uppsala och flyttade upp till Örnsköldsvik 1967. Där kom de snabbt in i en vänkrets som tillsammans var ute och motionerade mycket. Det var cykelåkning, terränglöpning, skridsko mm. Det blev grunden för att bilda Nola Motionsklubb, som föreningen då hette. Man hade mycket skoj tillsammans förutom motionsaktiviteter, såsom bjudningsdanser, barnalstring, fjällresor mm. I 1977 års Verksamhetsberättelse kan man läsa att resultaten i alla tävlingar man deltog i inte var det viktiga. Det var att man hade roligt tillsammans.

Lars-Erik fungerade som klubbens ordförande till årsmötet den 28 dec 1977, då Tor-Leif Andersson valdes till ordförande. Med tiden kom klubbens verksamhet att mer och mer inriktas mot att sköta hotellet och 1990 kunde det nya Hotell Rutberget invigas.

Vi hade en mycket trivsam kväll tillsammans med familjen Hägglund i stugan vid Lemesjön med kaffe och dopp och vi fick veta mycket om Nola Motions historia. Det tackar vi för!

Tommy Dickens 2013

 

 Historik Nola Motion

Baserat på information från Rolf Näslund 2013

Nola motionsklubb bildades 1974 med verksamhet inom motionsidrott som cykel, terränglöpning och skidor. Lars-Erik Hägglund blev klubbens förste ordförande fram till 1976. Därefter tog Tor-Leif Andersson över 1977-78. Från 1979 var Ove Berggren ordförande fram till sin bortgång i januari 2012.

Längs skidspåret från Huggsjöstugan till Rutberget, där man ofta tränade, stod en obebodd stuga. Kontakt togs med de fem markägare, som ägde stugan, om klubben hade möjlighet att arrendera och rusta upp den till en värmestuga för allmänheten. Kontrakt skrevs och klubben fixade till stugan. Den hade använts som skogsarbetarbarack på 40- och 50-talet. Därav namnet hotellet.

Efter några år lades motionstävlandet ner och verksamheten ägnades helt åt hotellet. Stugan blev ju efter en tid för liten och tankar om nybygge tändes. Gunnar Norenius, duktig yrkesman i byggbranschen och med goda kontakter, satte igång med projektet och fick fram ritningar och de tillstånd som krävdes.

De var många ideella krafter som deltog i arbetet. Kommunen ställde upp med investeringsbidrag om 65 procent av byggkostnaden. Klubben fick bidrag från olika sociala fonder och bland annat hjälp med allt utvändigt plåtarbete. Transporter ordnades med bandvagn från Hägglunds. 1990 stod hotellet klart och invigdes av kommunalrådet Vidar Fahlén, som klippte bandet.

Bland alla dem som ställde upp kan nämnas Tage Berggren, Harry Mattsson, Erik Vestlund, Gunnar Berglund, Ivar Mähler, Nisse Eurenius och Åke Larsson samt styrelsemedlemmar som Ove Berggren, Gunnar Norenius, Rolf Näslund och Sven Erik Nyberg. Nämnas kan också Olle Bylund, redaktör på ÖA, som skrev mycket om hotellet och Rutbergsterrängen i tidningen.

Tommy Dickens 2013