Så här tänkte sej Nola Motion att Hotell Rutberget skulle se ut när man begärde bygglov för det. Det färdiga resultatet blev ändrat, bl a utökades storleken något i vardera riktningen.