.                 Den här berättelsen finns också på Hotellet i några inplastade ex. Där finns kartan
.                 i större skala.