Agenda 2023

(komihåglista på en del av vad Nola Motion siktar på att klara av under 2023 och ungefär när – rev 20230111)

Du som tycker att föreslagen tidpunkt för någon aktivitet borde vara en annan, hör av Dej till Kjell!

V1 skötsel Hotellet, medlemsavgifter – MI och inlägg HS

V2 skötsel Hotellet, spårkartor och info, mediakontakter

V3 skötsel Hotellet, Gå På Tur – inlägg HS

V4 skötsel Hotellet, bidragsansökningar kommun och sponsorer

V5 skötsel Hotellet, Gå På Tur – info Hotellet

V6 skötsel Hotellet

V7 skötsel Hotellet

V8 skötsel Hotellet, styrelsemöte 20/2 18.30

V9 skötsel Hotellet

V10 skötsel Hotellet, Gå På Tur 12/3 – inlägg HS

V11 skötsel Hotellet, stugvärdslunch

V12 skötsel Hotellet

V13 skötsel Hotellet

V14 skötsel Hotellet, Glad Påsk – inlägg HS

V15 skötsel Hotellet,

V16 skötsel Hotellet

V20 sotning Hotellet och Grillstugan

V23 Trevlig sommar och grottorna – inlägg HS

V24 styrelsemöte och sommarrengöring Hotellet och Grillstugan

V35 kallelse till årsmöte, förberedelser för årsmöte – inlägg HS

V39 årsmöte och därefter konstituerande möte 25/9 kl 18.30 – inlägg HS

V42 markägarmöte 22/10 kl 16.00

V47 kommunmöte

V48 styrelsemöte 27/11 kl 18.30

V49 God Jul och Gott Nytt År – inlägg HS

V50 revideringar HS inför säsongen 2024 – inlägg HS

Löpande under året: MI, HS, mediakontakter, arkivering

Förkortningar: MI = medlemsinformation per e-post, HS = hemsidan

Du som vill hjälpa till med någon av Nola Motions aktiviteter under året eller skriva inlägg eller

berättelser på hemsidan, Du kan kontakta någon i styrelsen eller skicka ett e-postmeddelande till

info@nolamotion.se, så hör vi av oss!