Vid Gå På Tur-dagen den femtonde mars utdelades till intresserade gäster årets korsord. Rutbergskrysset 2020 har nu fått tre pristagare! Efter dragning bland de rätta svaren så har vinnarna utsetts. Tom T Mattsson, som också hade lämnat ett rätt ifyllt kryss, blev dock utan pris. Han tillhörde förlorarnas skara, men han fyllde i sitt kryss så pass snyggt och prydligt att vi presenterar hans riktigt ifyllda korsord här nere. Följande, i nedan nämnd ordning kommer att, i sinom tid, få ta del av det prisbord som Nola Motion fyllt med intressanta saker:

  1.  Rolf Grundberg
  2.  Torgny Näslund
  3.  Eva Dickens

I Örnsköldsviks Allehanda publicerades onsdagen den 25 mars enkäten ”Ska Tomten få bo på Hotell Rutberget”. En överväldigande majoritet av dom barn under 12 år som svarat tycker att han ska få bo där. Nu får Nola Motion ta sej en funderare på hur vi ska ställa oss till detta. Hotell Rutberget är ju det enda hotellet i världen där övernattning inte är tillåten. Det står till och med i stadgarna. Hur ska styrelsen besluta i denna kniviga fråga? Svaret kan inte meddelas nu, det tar nog ett bra tag med mycket funderande hit och dit innan beslut kan tas. Tills vidare får alla leva i ovisshet, även Tomten. Läs gärna klippet ur ÖA som finns här nedanför! Väl mött i Rutbergsterrängen där det fortfarande finns över 80 cm snö!