Så här gör Du om Du vill bli sponsor i Nola Motion!

·       Till Nola Motion levererar Du den logga som Du vill ska visas på hemsidan som en så kallad banner (titta till höger på hemsidan). Den kan vi förse med en uppmaning, ”Läs mer på hemsidan”, så att besökaren hamnar på Ditt företags hemsida.

·       Om Du vill kan Du göra en kort företagsbeskrivning, 400 tecken inklusive mellanslag, och skicka den till oss.

Nola Motion förbinder sej att göra följande:

·       Vi kommer att sköta raststugan Hotell Rutberget och Grillstugan med närmaste omgiv-ningar och bjuda alla besökare på saft, kaffe, te och kaka. I samarbete med markägare ska vi lämna idéer till Örnsköldsviks kommun som utvecklar Rutbergsterrängen så att den kan fungera som ett naturligt område för friskvård och ge sköna upplevelser året runt. Läs också om våra idéer till verksamhet under fliken Föreningen/Verksamhetsidé!

Som sponsor får Du plats bland andra sponsorer med en återkommande banner på vilken Du också kan hänvisa till Din egen hemsida om Du vill.

·       Under fliken Föreningen/Våra sponsorer på hemsidan får Du loggan och den korta företags­beskriv­ningen presenterad.

·       På Hotell Rutberget finns två st fotoalbum, i vart och ett av dessa presenteras Ditt företag med loggan och den korta beskrivningen enligt ovan.

Ta kontakt med styrelsens ordförande Kjell E Mattsson, 070 526 51 00, för att få reda på kostnaden för sponsring!