Author Archive

Du som har varit på Rutberget har kanske sett att det står lite olika på skyltarna när det gäller tjärnen intill stora parkeringen. Ibland står det Fjälltjärn och ibland Fälltjärn. Vilket är rätt?

På 100 år gamla kartor står det Fjälltjärn så vi kan nog utgå ifrån att det är det rätta. Och när vi frågar ortsbefolkningen om varför det heter Fjälltjärn så säjer dom att det är för att tjärnen ligger på fjällskogen. Den fastighet där Hotell Rutberget ligger heter också Sörvästansjö Oskiftade Fjällskog.

Hur kan det då komma sig att man använder ordet fjäll i våra trakter? Vi säger ju också Nätra fjällskog. Även om höjderna är ganska fjälliknande så har väl ändå ingen föreställt sig att det är riktiga fjäll?

Jag sökte på Wikipedia och fann följande text:

”Fjällskog betyder i ångermanländska dialekter skog som ligger bortanför hemskogen ….I överförd bemärkelse har ordet fjäll, i åtminstone norra Ångermanland, även använts om själva fäboden. Man skilde mellan hemfjäll (fäbodar nära hemmet) och långfjäll (fäbodar längre bort) ….Fäbodpigorna kallades för fjällpigen.”

Vi som jobbar med Hotell Rutberget tycker det är viktigt att vi använder rätt namn. Det heter alltså Fjälltjärn och inget annat.

Tommy Dickens

Nola Motion

För tre år sedan skottades Hotellets tak senast. Då hade snön lagt ett täcke på 120 cm och taktimret visade en kraftig nedböjning. Vår statiker Bosse Dufva kontaktades och han räknade snabbt fram de förfärande siffrorna som gjorde att han kort och gott sa ”skotta!”. Det vi lärde av detta var att vid 100 cm snötäcke eller innan dess så är det bara att bua ihop några starka motionärer för att se till att få undan den vita varan. PA, Tommy och Leif tog tag i snöhyveln och spadarna den här gången så nu är Hotellet räddat från att braka ihop av snötyngden. Vid de tre fönsterborden har utsikten blivit sämre och dagsljuset har lite svårt att lysa upp i stugan. Med hjälp av stearinljusen blir det nu ännu mysigare till och med.

Tommy sköter snöhyveln och Leif kollar att allt går rätt till. PA skottar på andra sidan nocken