Author Archive

GÅ PÅ TUR 12 mars
till Hotell Rutberget!

Öppet 11-14
NOLA MOTION ARRANGERAR

Vi bjuder de 100 första gästerna på korv med bröd, bulle, saft, kaffe,tipsrunda med priser samt möjligheter att vinna presentkort på
300 kr från Utekompaniet.


Gå-På-Tur-dagar 2023:
4 feb kl 18 Höglandssjön, 12 feb 11-14 Huggsjöstugan,
26 feb 11-14 Hörnsjön, 5 mars 11-14 Solbergsbacken,
12 mars 11-14 Hotell Rutberget, 18 mars 11-14 Nätra Fjällskog

Nola Motions Årsstämma 2021 hålls tisdagen den 21 september kl 19.00 på Café UH, Lasarettsgatan 9A

Välkomna! / Styrelsen Nola Motion