När den här hemsidan uppdateras med nya inlägg (som t ex denna nyhet) får varje medlem i Nola Motion från och med nu ett e-postmeddelande till sin egen dator, padda eller smartphone. I det meddelandet finns möjlighet att klicka på http://www.nolamotion.se och direkt komma hit till hemsidan. Vi har infört den här möjligheten som ska underlätta för Dej som medlem att följa nya aktiviteter omkring Nola Motions verksamhet utan att behöva gå in varje dag för att kolla.

Om Du bara är intresserad av hur vädret ska bli i rutbergsterrängen (som uppdateras varje dag) eller vill veta vilket skick det är på skidspåren (som uppdateras emellanåt) får Du inte den här påminnelsen från Nola Motion via nätet. Då får Du lov att aktivt själv välja när Du vill ha den kunskapen, genom att gå in som vanligt på hemsidan.

Vi tror och hoppas att Du som medlem uppskattar den här funktionen. Om Du inte vill ha nyhetstips på det här sättet är det bara att avregistrera Dej till info@nolamotion.se, då blir det som förut.

Just nu, 2 februari, är det ett snödjup på 110 cm enligt snömätaren på Lillmyran! Nu har vi väl fått så att vi tiger?

Med vänlig hälsning

Nola Motion

I vår härliga rutbergsterräng finns sju vindskydd uppbyggda. Med början första veckan i januari 2018 kommer vi här på hemsidan att presentera dom på bild och med en kort beskrivning. Tanken är att varje vecka under januari och februari publicera en liten vindskyddsbetraktelse. Det första vindskyddet vi kommer att skriva om är det som finns vid Fjälltjärn. Därefter blir det Gnistret, Stormyran, Tomten, Ruttjärn, Fäbohöjden och Huggsjön.

Du som har en berättelse och/eller egna bilder från något av vindskydden får gärna skicka till oss och då kommer vi att presentera av det inskickade på denna hemsida.

Kjell M
070 526 51 00
kjellotta@telia.com

Nytt arrendeavtal för hotellet

Nu är det klart! Alla fem markägare, som äger fastigheten Sörvästansjö oskiftade fjällskog och föreningen Nola Motion, som äger byggnaderna i området, har nu skrivit på det nya arrendet, som ger föreningen rätt att utan avgift använda ca 3000 kvm av fastigheten för befintliga byggnader i ytterligare 10 år med möjlighet till förlängning. Vi har ett bra samarbete med markägarna, som är mycket positiva till vår verksamhet. Varje höst inbjuder vi till möte i Västansjö bygdegård för att delge varandra eventuella synpunkter och fika tillsammans.

Tommy D