Att göra:

-Besöka Rutbergshotellet 1-2 ggr, 

  trampa upp en snöstig till toa, vedbod, vattenkällan.

-Fyll på om något är på väg att ta slut & ex 

   saft, kex mm. Mer varor finns i köksskåpet 

   & i låsta förrådslådan.

-Fylla på ved & ta ut aska.

-Hämta vatten, ishacka finns i vedboden.

-Torka av borden & sopa golvet.

 -Sopa av bron på nya Grillstugan. 

 -Uppdatera statusen på www.skidspår.se om du vill

                Stugvärdar 2023

                v1 Tommy Thelin                     070-2057355

                v2 Robert Åström                   070-2065877

                v3 Björn Sundström                070-6850522

                v4 Rolf Grundberg                  073-4322808

                v5 Magnus Isaksson                070-6476628

                v6 Erik Hägglund                    070-5829994

                v7 Torgny Näslund                  070-2412709

                v8 P-A Viik                              070-6672876

                v9 Jörgen Rutegård                070-5467451

                v10 Nils-Gunnar Sandin           070-2704960

                v11 Magnus Lindberg               072-5014505

                v12 Anne-Louise Andersson    070-3842804

                v13 Bengt Edblom                   070-5467756

                v14 Pernilla Steen                   073-8192896

                v15 Urban Edlund                    070-6688671

                v16 Elisabeth Lundkvist          070-3572405