Under denna flik finns utrymme för den som vill skriva och berätta om naturupplevelser, skrönor eller alldeles sanna historier om tilldragelser som har någon anknytning till Rutbergsterrängen. Eller kanske för den som vill göra ett personligt porträtt av en skidåkare som enligt Hotellets gästbok är stamkund och därmed förtjänar särskild uppmärksamhet.

Skicka in ditt bidrag i Word-format till info@nolamotion.se. Texten bör inte vara längre än en A4-sida med normalt radavstånd, oräknat bilder.  Webmastern tar hand om ditt alster och lägger upp det under lämplig flik.