Agenda 2024

(komihåglista på en del av vad Nola Motion siktar på att klara av under 2024 och ungefär när – rev 20231207)

Du som tycker att föreslagen tidpunkt för någon aktivitet borde vara en annan, hör av Dej till Kjell!

V1 skötsel Hotellet, medlemsavgifter – MI och inlägg HS

V2 skötsel Hotellet, spårkartor och info, mediakontakter

V3 skötsel Hotellet, Gå På Tur – inlägg HS

V4 skötsel Hotellet, bidragsansökningar kommun och sponsorer

V5 skötsel Hotellet, Gå På Tur – info Hotellet

V6 skötsel Hotellet

V7 skötsel Hotellet

V8 skötsel Hotellet, styrelsemöte 20/2 19.00

V9 skötsel Hotellet – inlägg HS

V11 skötsel Hotellet

V12 skötsel Hotellet, stugvärdslunch 22/3 kl 12.00

V13 skötsel Hotellet, GLAD PÅSK – inlägg HS

V14 skötsel Hotellet

V15 skötsel Hotellet,

V16 skötsel Hotellet

V23 TREVLIG SOMMAR och grottorna – inlägg HS

V24 styrelsemöte, sommarrengöring Hotellet/Grillstugan och brobygge för Lätta Spåret

V35 kallelse till årsmöte, förberedelser för årsmöte – inlägg HS

V39 årsmöte och därefter konstituerande möte 23/9 kl 19.00 – inlägg HS

V42 markägarmöte 27/10 kl 16.00

V47 kommunmöte

V48 styrelsemöte 3/12 kl 19.00

V49 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR – inlägg HS

V50 revideringar HS inför säsongen 2025 – inlägg HS

Löpande under året: MI, HS, mediakontakter, arkivering

Förkortningar: MI = medlemsinformation per e-post, HS = hemsidan

Du som vill hjälpa till med någon av Nola Motions aktiviteter under året eller skriva inlägg eller
berättelser på hemsidan, Du kan kontakta någon i styrelsen eller skicka ett e-postmeddelande till
info@nolamotion.se, så hör vi av oss!