ENGAGEMANG GENOM ÅREN SOM GÅTT OCH NU

Här är ett försök att med korta ord berätta vad Nola Motion gjort genom åren och gör nu för att Rutbergster-
rängen ska bli så attraktiv som möjligt för skidåkning. Vi tar det från 1990 när Hotell Rutberget byggdes!

1990->          Utformning, byggande och skötsel av Hotell Rutberget och 3000 kvm arrenderad tomt.
1990->          Upparbetning och/eller inköp av ved och annat bränsle för Hotellet och Grillstugan.
1990->          Gratis fika på Hotellet.
1996->          Arrangerande av Skidans Dag/Gå På Tur-dag.
2010             Utformning och uppsättning av namnskyltar på myrar.
2012->          Inbjudan till årliga möten med markägarna.
2012->          Upprättande och uppsättning av spårkartor i vindskydd, Hotellet och Grillstugan.
2012             Nytt klubbmärke/logotype utformas.
2013             Utformning och uppsättning av snödjupsmätare.
2013             Uppsättning av termometrar.
2013->          Uppsättning av fågelholkar.
2013             Utformning och uppsättning av skyltarna ”Högsta Kustlinjen” och info om detta på Hotellet.
2013             Idégivare och medverkande till utförande av vindskyddet ”Gnistret”.
2013->          Utformning och skötsel av hemsidan.
2013->          Införande av stugfogde och stugvärdar samt stugvärdslunch på Hotellet.
2014             Namngivning, tillverkning och uppsättning av namnskyltar på vindskydden.
2014->          Idégivare och uppsättning av informationstavlor och information i vindskydden.
2014->          Anskaffning av sponsorer som betalar en slant för den verksamhet som vi bedriver.
2014             Breddning av spårområdet vid termometertallen.
2015->          Utformning, byggande och skötsel av Grillstugan.
2016             Breddning av spårområdet vid termometertallen igen.
2017             Inköp och installation av ny kamin.
2017             Målning av Hotellet och vedboden.
2017->          Inlägg på hemsidan meddelas automatiskt till medlemmarnas e-postadresser.
2017             Nytt arrendeavtal till 2027-11-27 tecknas för tomten.
2018             Borttagning av skräpbehållare, besökare uppmanas ta med skräpet hem.
2018             Tillverkning och transport av stor huggkubbe till Hotellet.
2019             Borttagning av träd vid Stormyrans vindskydd.
2019             Uppsättning av termometrar på fyra vindskydd och termometertallen.
2019             Framtagning av Nola Motions blå luva med logga.
2020             Nedtagning av tre tallar vid Hotellet.
2020->          Pandemiinfo och handsprit på Hotellet.
2021             Ny termometer på tallen, Gå-På-Tur inställdes pga pandemin.
2022             Anskaffning av ny sponsor.
2023->         Stugvärdslunch på restaurang.
2023             Förslag till ny spårsträckning ”Nola Motions lätta spår” togs fram.
2023             Inköp och transport till Vedboden av 6 kubikmeter björkved.
2024             NOLA MOTION FYLLER 50 ÅR, firas i samband med Gå På Tur den 10/3.
2024             Brobygge över bäcken för Lätta Spåret

Vad vi gör fortlöpande under året kan Du se under ”Agenda 2024”!

Kom gärna med förslag till ytterligare förbättringar i denna härliga terräng. Hör av Dej till någon i styrelsen så lovar vi att hjälpa till!

Kjell E Mattsson 20231207