ENGAGEMANG GENOM ÅREN SOM GÅTT OCH NU

Här är ett försök att med korta ord berätta vad Nola Motion gjort genom åren och gör nu för att Rutbergster-
rängen ska bli så attraktiv som möjligt för skidåkning. Vi tar det från 1990 när Hotell Rutberget byggdes!

1990->          Utformning, byggande och skötsel av Hotell Rutberget och 3000 kvm arrenderad tomt.
1990->          Upparbetning och/eller inköp av ved och annat bränsle för Hotellet och Grillstugan.
1990->          Gratis fika på Hotellet.
1996->          Arrangerande av Skidans Dag och Gå På Tur-dag.
2010             Utformning och uppsättning av namnskyltar på myrar.
2012->          Inbjudan till årliga möten med markägarna.
2012->          Upprättande och uppsättning av spårkartor i vindskydd, Hotellet och Grillstugan.
2012             Nytt klubbmärke/logotype utformas.
2013             Utformning och uppsättning av snödjupsmätare.
2013->          Uppsättning av termometrar.
2013->          Uppsättning av fågelholkar.
2013             Utformning och uppsättning av skyltarna ”Högsta Kustlinjen” och information om detta på Hotellet.
2013             Idégivare och medverkande till utförande av vindskyddet ”Gnistret”.
2013->          Utformning och skötsel av hemsidan.
2014             Namngivning, tillverkning och uppsättning av namnskyltar på vindskydden.
2014->          Idégivare och uppsättning av informationstavlor och information i vindskydden.
2014->          Anskaffning av sponsorer som betalar en slant för den verksamhet som vi bedriver.
2014             Breddning av spårområdet vid termometertallen.
2015->          Utformning, byggande och skötsel av Grillstugan.
2016             Breddning av spårområdet vid termometertallen igen.
2017             Inköp och installation av ny kamin.
2017             Målning av Hotellet och vedboden.
2017->          Inlägg på hemsidan meddelas automatiskt till medlemmarnas e-postadresser.
2017             Nytt arrendeavtal för tomten till 2027-11-27 tecknas.

Vad vi gör fortlöpande under året kan Du se under ”Agenda 2018”!

Kom gärna med förslag till ytterligare förbättringar i denna härliga terräng. Hör av Dej till någon i styrelsen så lovar vi att hjälpa till!

Kjell E Mattsson 2018