Vi är idag c:a 260 medlemmar som alla vill medverka till att Rutbergsterrängen med raststugor och vindskydd förblir ett attraktivt område för turåkning på skidor. Hotell Rutberget och Grillstugan, våra egna raststugor mitt bland spår och slingor, är navet kring vilket våra aktiviteter kretsar. Tack vare ideella insatser och en blygsam medlemsavgift håller vi stugorna ständigt öppna och trivsamma. Kaffe, te, saft, kex och ved finns att hugga in på.
I samarbete med Örnsköldsviks kommun och lokala markägare utvecklar vi spår och vindskydd så att Rutberget blir tillgängligt för skidåkare av alla åldrar.
Den hemsida du nyss surfat in på innehåller väderprognoser och skidspårens skick. När du tittar närmare på sidans innehåll upptäcker du dessutom en hel del annat läsvärt med anknytning till föreningens verksamhet.
Medlemsavgiften är 50 kr per person och år och betalas in på bankgiro 388-4764. Du kan också via Swish skicka avgiften till nummer 1235503362. Sänd också ett e-postmeddelande till info@nolamotion.se där du anger namn och mobilnummer.

Med hopp om en snörik och lång vinter 2019/2020

Leif Dahlberg, kassör

076-800 06 00