Category Archive:Nyheter

Två par skidor i stället framför Hotellet visar att nu går det att skida hit!

… som vanligt, men det känns nästan mera öppet när det går att åka skidor hit! Den senast nedfallna snön och efterföljande kyla har helt plötsligt gjort Hotell Rutberget ännu mer lockande att ta sej till. Vi försökte måndagen den 29 november att åka från Fjälltjärn via skogsbilvägen och det gick fast det guppade ordentligt. Genom skogspartierna visade blåbärsriset upp sej mellan de uppstickande stenarna, vilka gjorde färden ganska skumpig och man kanske inte ska ha dom nyaste skidorna på fötterna. Just nu är det bekvämast att ta Kättingvägen för att nå Hotellet. Härligt att skidsäsongen är här, förhoppningsvis är den här för att stanna!

PA och Kjell

Gunnar, Nisse, Tommy T (mötesordf), Tommy D och Elisabeth var några som var med på Nola Motions årsmöte.

Nej, det är det inte är svar på frågan i rubriken, men för Nola Motion så har den nya säsongen börjat. Vi hade vårt årsmöte tisdagen den 21 september och därmed kan man väl säja att den nya skidperioden är i antågande i alla fall.
De tio närvarande samlades på UH runt ett bord med extrastolar på behörigt avstånd från varandra så att smittorna, som eventuellt fanns bland deltagarna, inte hade så lätt att spridas. Inga dramatiska händelser har skett under föregående år och eftersom vi inte hade några utgifter för Gå-På-Tur under våren så kunde kassören Leif Dahlberg meddela ett litet plus i kassakistan.
Under övriga frågor fick mötesordförande Tommy Thelin ta upp en som handlade om hur spåret från Fjälltjärn kommer att dras i år. Förra säsongen fick skogsbilvägen inte användas för spårning då det planerades timmerkörning där. Spåret drogs därför via Gnistret och det blir, åtminstone till en början, samma visa igen eftersom den användning som man tänkt sej förra vintern inte blev av på grund av otjänlig väderlek. Förhoppningsvis kan skogsbilvägen öppnas för skidmotionärer under februari enligt den entreprenör som ska använda den.

Ha en bra höst och sedan en bra skidvinter önskar Nola Motion!

Kjell M