Category Archive:Nyheter

Gunnar, Nisse, Tommy T (mötesordf), Tommy D och Elisabeth var några som var med på Nola Motions årsmöte.

Nej, det är det inte är svar på frågan i rubriken, men för Nola Motion så har den nya säsongen börjat. Vi hade vårt årsmöte tisdagen den 21 september och därmed kan man väl säja att den nya skidperioden är i antågande i alla fall.
De tio närvarande samlades på UH runt ett bord med extrastolar på behörigt avstånd från varandra så att smittorna, som eventuellt fanns bland deltagarna, inte hade så lätt att spridas. Inga dramatiska händelser har skett under föregående år och eftersom vi inte hade några utgifter för Gå-På-Tur under våren så kunde kassören Leif Dahlberg meddela ett litet plus i kassakistan.
Under övriga frågor fick mötesordförande Tommy Thelin ta upp en som handlade om hur spåret från Fjälltjärn kommer att dras i år. Förra säsongen fick skogsbilvägen inte användas för spårning då det planerades timmerkörning där. Spåret drogs därför via Gnistret och det blir, åtminstone till en början, samma visa igen eftersom den användning som man tänkt sej förra vintern inte blev av på grund av otjänlig väderlek. Förhoppningsvis kan skogsbilvägen öppnas för skidmotionärer under februari enligt den entreprenör som ska använda den.

Ha en bra höst och sedan en bra skidvinter önskar Nola Motion!

Kjell M

Nola Motions Årsstämma 2021 hålls tisdagen den 21 september kl 19.00 på Café UH, Lasarettsgatan 9A

Välkomna! / Styrelsen Nola Motion

Du som har varit på Rutberget har kanske sett att det står lite olika på skyltarna när det gäller tjärnen intill stora parkeringen. Ibland står det Fjälltjärn och ibland Fälltjärn. Vilket är rätt?

På 100 år gamla kartor står det Fjälltjärn så vi kan nog utgå ifrån att det är det rätta. Och när vi frågar ortsbefolkningen om varför det heter Fjälltjärn så säjer dom att det är för att tjärnen ligger på fjällskogen. Den fastighet där Hotell Rutberget ligger heter också Sörvästansjö Oskiftade Fjällskog.

Hur kan det då komma sig att man använder ordet fjäll i våra trakter? Vi säger ju också Nätra fjällskog. Även om höjderna är ganska fjälliknande så har väl ändå ingen föreställt sig att det är riktiga fjäll?

Jag sökte på Wikipedia och fann följande text:

”Fjällskog betyder i ångermanländska dialekter skog som ligger bortanför hemskogen ….I överförd bemärkelse har ordet fjäll, i åtminstone norra Ångermanland, även använts om själva fäboden. Man skilde mellan hemfjäll (fäbodar nära hemmet) och långfjäll (fäbodar längre bort) ….Fäbodpigorna kallades för fjällpigen.”

Vi som jobbar med Hotell Rutberget tycker det är viktigt att vi använder rätt namn. Det heter alltså Fjälltjärn och inget annat.

Tommy Dickens

Nola Motion